příprava a kontrola smluv, kompletní servis při prodeji nemovitostí, náhrada škody,  vypořádání podílového spoluvlastnictví, dědické právo, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek – příprava žalob a návrhů na nařízení exekuce