Mgr. BARBORA LACINOVÁ

advokátka

Kalinovo nábřeží 605, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 725 804 548
lacinova@ak-lacinova.cz

NAŠE ZAMĚŘENÍ V OBLASTI PRÁVA

Občanské právo

  • příprava a kontrola smluv, kompletní servis při prodeji nemovitostí, náhrada škody,  vypořádání podílového spoluvlastnictví, dědické právo, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek – příprava žalob a návrhů na nařízení exekuce

Rodinné právo

  • rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, spory o výživné

Trestní právo

  • obhajoba ve věcech trestních, zastupování poškozených v trestním řízení

Pracovní právo

  • pracovní smlouvy, spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ukončení pracovního poměru, náhrada škody

Obchodní právo

  • příprava a kontrola smluv, vymáhání pohledávek, směnky, insolvenční řízení

Správní právo

  • přestupky, zastupování před správními orgány

Napište nám

    Ceny právních služeb se řídí vyhláškou číslo 177/1996 Sb. (advokátním tarifem) nebo lze sjednat smluvní odměnu.

    Dovoluji si Vás tímto informovat, že pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) plynoucích ze smluv o poskytování právních služeb je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení Česká advokátní komora (www.cak.cz).